ZAKLÁDÁNÍ A PRODEJ READY-MADE SPOLEČNOSTÍ

Poradenská činnost při zakládání ready made firem (a.s. a spol. s r.o.)
> We speak English
> Wir sprechen deutsch
NOVINKY

UKONČENO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB.

Doména www.ready-made-spolecnosti.cz nyní neslouží pro prodej ready-made společností. Doména byla v roce 2011 převedena na původního tvůrce webu, Abeo s.r.o.

Doména na prodej. Kontakt

O nás

Zakládání ready-made společností resp. zakládání shelf firem. Prodej předregistrovaných českých obchodních společností – nejlevnější ready made akciové společnosti a spol. s r.o. Předregistrované obchodní společnosti nemají závazky a nevyvíjely žádnou činnost – prodáváme nové, čisté společnosti „bez historie“. Poskytování asistence při založení ready-made společnosti nebo družstva.

Ceník – ready made firmy

Ceny za prodej / nákup ready-made společností, asistenci při založení firmy a ceny za další služby. Koupě ready-made firmy od nás je za nejnižší ceny v ČR. Nabízíme založení ready-made firmy a asistenci při založení společnosti (a.s. a spol. s r.o.) podle Vašich individuálních požadavků s ještě nižšími náklady.

Garance a reference

Soubor našich pojištěním krytých garancí je nejkomplexnější na trhu zakládání ready-made firem v ČR. Naše referenční projekty Vás přesvědčí. Za právní bezvadnost a bezdlužnost nabízených ready-made společností ručí pojištěná renomovaná advokátní kancelář.

Nabídka a.s. a s.r.o.

Objednejte ready-made společnost online. Nabízíme na prodej / ke koupi založené a zaregistrované resp. v obchodním rejstříku zapsané české ready made firmy (shelf firmy) – ready made společnosti s ručením omezeným a ready made akciové společnosti.

Zakládání a.s. a spol. s r.o. a prodej - nejlevnější ready-made společnosti bez závazků

Založení ready-made společnosti rychle, s garancí a nejlevněji v ČR


2011-10-03
Odstoupením od smlouvy o převodu akcií nedochází k převodu vlastnického práva k akciím, ale k zániku právního titulu, na jehož základě nabyl akcionář vlastnické právo k akciím a obnovuje se původní st...
...více o "Obnovení vlastnického práva k akciím po odstoupení od smlouvy o jejich převodu"
2011-09-02
I v občanském právu platí obecný princip (pro poměry obchodněprávní výslovně vyjádřený v ustanovení § 13 odst. 6 obch. zák.), podle něhož omezení jednatelského oprávnění statutárního orgánu právnické ...
...více o "Jednání jménem právnické osoby "
2011-08-01
Vyplývá-li ze stanov, že písemné právní úkony je za představenstvo jménem společnosti oprávněn činit pouze jeden člen představenstva (předseda představenstva), je nepřípustné, aby stanovami svěřené je...
...více o "Udělení plné moci členu statutárního orgánu akciové společnosti"
2011-07-01
Jednání, při němž si jiná osoba zvolí název s názvem právnické osoby zaměnitelným, je neoprávněným užitím názvu právnické osoby. Užití názvu „kraje“ pro podnikatelské účely je neoprávněným zásahem do ...
...více o "Ochrana názvu právnické osoby"