ZAKLÁDÁNÍ A PRODEJ READY-MADE SPOLEČNOSTÍ

Poradenská činnost při zakládání ready made firem (a.s. a spol. s r.o.)
> We speak English
> Wir sprechen deutsch
NOVINKY

UKONČENO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB.

Doména www.ready-made-spolecnosti.cz nyní neslouží pro prodej ready-made společností. Doména byla v roce 2011 převedena na původního tvůrce webu, Abeo s.r.o.

Doména na prodej. Kontakt

Prodej ready-made společností - nejlevnější shelf firmy

O nás

Dovolujeme si Vám nabídnout k okamžité koupi předregistrované akciové společnosti (a.s.) a předregistrované společnosti s ručením omezeným (spol. s r.o.) se sídlem v České republice. Nabízené společnosti jsou bez závazků, tzv. „čisté shelf společnosti“. Prodávané společnosti tedy nemají žádné, popř. pouze klientovi písemně sdělené a v ceně společnosti zohledněné závazky.

Nabízené shelf firmy – akciové společnosti a společnosti s ručením omezením – nevyvíjely žádnou činnost a mají zcela splacený základní kapitál. Máte finančně nejvýhodnější možnost koupit tzv. „ready-made společnost“.

Podrobnější informace viz:

Poradenství při zakládání ready-made firem

Naše společnost v souvislosti s hlavní podnikatelskou činností – zakládání a prodej ready made společností – poskytuje podnikatelské, finanční, organizační a ekonomické poradenství mimo jiné také asistenci při založení českých obchodních společností a družstva. Dále zprostředkováváme související a navazující služby.

Podrobnější informace viz:

Asistence se založením společnosti (a.s. i s.r.o.)

Vzhledem ke značnému rozsahu, složitosti a legislativnímu vývoji problematiky českých kapitálových obchodních společností není účelné v této internetové prezentaci podávat souborné obecné pojednání o problematice zakládání ready made společností. Individuální otázky každého zájemce o naše služby zodpovíme bezplatně, popř. prostřednictvím autorizovaných obchodních partnerů naší společnosti (advokáti, daňoví poradci, notáři, účetní apod.) telefonicky, e-mailem, faxem nebo při předem dohodnutém osobním jednáním.

Podrobnější informace viz:


2011-10-03
Odstoupením od smlouvy o převodu akcií nedochází k převodu vlastnického práva k akciím, ale k zániku právního titulu, na jehož základě nabyl akcionář vlastnické právo k akciím a obnovuje se původní st...
...více o "Obnovení vlastnického práva k akciím po odstoupení od smlouvy o jejich převodu"
2011-09-02
I v občanském právu platí obecný princip (pro poměry obchodněprávní výslovně vyjádřený v ustanovení § 13 odst. 6 obch. zák.), podle něhož omezení jednatelského oprávnění statutárního orgánu právnické ...
...více o "Jednání jménem právnické osoby "
2011-08-01
Vyplývá-li ze stanov, že písemné právní úkony je za představenstvo jménem společnosti oprávněn činit pouze jeden člen představenstva (předseda představenstva), je nepřípustné, aby stanovami svěřené je...
...více o "Udělení plné moci členu statutárního orgánu akciové společnosti"
2011-07-01
Jednání, při němž si jiná osoba zvolí název s názvem právnické osoby zaměnitelným, je neoprávněným užitím názvu právnické osoby. Užití názvu „kraje“ pro podnikatelské účely je neoprávněným zásahem do ...
...více o "Ochrana názvu právnické osoby"