ZAKLÁDÁNÍ A PRODEJ READY-MADE SPOLEČNOSTÍ

Poradenská činnost při zakládání ready made firem (a.s. a spol. s r.o.)
> We speak English
> Wir sprechen deutsch
NOVINKY

UKONČENO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB.

Doména www.ready-made-spolecnosti.cz nyní neslouží pro prodej ready-made společností. Doména byla v roce 2011 převedena na původního tvůrce webu, Abeo s.r.o.

Doména na prodej. Kontakt

Koupě ready-made společnosti – koupě shelf firmy

Nabídka a.s. a s.r.o.

Zaslání nabídky na nákup ready-made společnosti

K dispozici máme dostatečné portfolio ready-made společností!
Rádi Vám zašleme nabídku na nákup ready-made společnosti. Nabídka bude obsahovat podrobné informace o problematice převodu požadovaného typu ready-made společnosti, jakož i návrh dokumentů, které se při převodu podepisují. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. Pro případ Vašeho zájmu o osobní jednání Vás žádáme, abyste si s námi nejprve dohodli termín.

Text:

Jméno / obchodní firma / název:
Telefon:
Email:

Sdělením svých osobních údajů uděluje odesilatel SPOLEČNOSTI, spol. s r.o. souhlas s jejich zpracováním. Osobní údaje naše společnost zpracovává elektronickými prostředky výlučně za účelem uzavření smlouvy s odesilatelem.

Nákup ready-made společnosti s ručením omezeným – spol. s r.o.

Nabízíme ready-made společnosti s ručením omezeným s plně splaceným základním kapitálem ve výši 200.000,- Kč a předmětem podnikání „pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb“.

Nákup ready-made akciové společnosti – a.s.

Nabízíme ready-made akciové společnosti s 20 kusy listinných kmenových nekotovaných akcií na majitele o nominální hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, plně splaceným základním kapitálem ve výši 2.000.000,- Kč a předmětem podnikání „pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb“.


2011-10-03
Odstoupením od smlouvy o převodu akcií nedochází k převodu vlastnického práva k akciím, ale k zániku právního titulu, na jehož základě nabyl akcionář vlastnické právo k akciím a obnovuje se původní st...
...více o "Obnovení vlastnického práva k akciím po odstoupení od smlouvy o jejich převodu"
2011-09-02
I v občanském právu platí obecný princip (pro poměry obchodněprávní výslovně vyjádřený v ustanovení § 13 odst. 6 obch. zák.), podle něhož omezení jednatelského oprávnění statutárního orgánu právnické ...
...více o "Jednání jménem právnické osoby "
2011-08-01
Vyplývá-li ze stanov, že písemné právní úkony je za představenstvo jménem společnosti oprávněn činit pouze jeden člen představenstva (předseda představenstva), je nepřípustné, aby stanovami svěřené je...
...více o "Udělení plné moci členu statutárního orgánu akciové společnosti"
2011-07-01
Jednání, při němž si jiná osoba zvolí název s názvem právnické osoby zaměnitelným, je neoprávněným užitím názvu právnické osoby. Užití názvu „kraje“ pro podnikatelské účely je neoprávněným zásahem do ...
...více o "Ochrana názvu právnické osoby"