ZAKLÁDÁNÍ A PRODEJ READY-MADE SPOLEČNOSTÍ

Poradenská činnost při zakládání ready made firem (a.s. a spol. s r.o.)
> We speak English
> Wir sprechen deutsch
NOVINKY

UKONČENO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB.

Doména www.ready-made-spolecnosti.cz nyní neslouží pro prodej ready-made společností. Doména byla v roce 2011 převedena na původního tvůrce webu, Abeo s.r.o.

Doména na prodej. Kontakt

Poradenství při zakládání spol. s r.o., asistence při zakládání a.s. a jiné služby

Doprovodné služby

Odborně poskytneme, provedeme, popř. zajistíme:

 • asistenci se založením společnosti – jakékoli české obchodní společnosti nebo družstva
 • jakoukoli změnu v zápise v obchodním nebo živnostenském rejstříku, jakož i veškeré tomu předcházející úkony
 • sídlo společnosti na Praze 5
 • živnostenské listy
 • koncese
 • jiná podnikatelská oprávnění
 • splnění administrativních povinností při zpracovávání osobních údajů
 • splnění administrativních povinností při nakládání s odpady
 • splnění administrativních povinností vůči autorský ochranným svazům
 • registraci k jednotlivým daním
 • výpis z obchodního a živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, katastru nemovitostí a dalších veřejných operátů
 • listiny ze sbírky listin obchodního rejstříku, katastru nemovitostí a dalších veřejných sbírek listin a archivů
 • ohlášení změn příslušnému živnostenskému úřadu
 • další úkony vůči živnostenskému úřadu a jiným orgánům veřejné správy
 • převzetí a.s. nebo s.r.o., její zrušení, likvidaci a výmaz z obchodního rejstříku
 • převzetí a.s. nebo s.r.o. v úpadku a podání insolvenčního návrhu
 • apostilaci českých veřejných listin
 • služby administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • a po dohodě i jiné související nebo navazující záležitosti

Naše společnost zprostředkuje

 • překladatelské a tlumočnické služby včetně služeb soudních překladatelů a tlumočníků
 • notářské služby (zejména sepisování notářských zápisů, ověřování podpisů a ověřování shody originálu listin s kopií)
 • účetní poradenství a služby (zejména vedení účetnictví, vedení daňové evidence, plnění administrativních povinností vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně / zdravotním pojišťovnám, přihlášení společnosti k povinnému zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání atd.)
 • auditorské služby
 • nájem nebytových prostor za účelem umístění sídla nebo provozovny
 • zajištění víza pro pobyt v České republice
 • zajištění pracovního povolení v České republice
 • soudního znalce pro požadovaný obor / odvětví a specializaci
 • realitní služby
 • reklamní a marketingové služby, zejména tvorbu www prezentací
 • a po dohodě i jiné služby

2011-10-03
Odstoupením od smlouvy o převodu akcií nedochází k převodu vlastnického práva k akciím, ale k zániku právního titulu, na jehož základě nabyl akcionář vlastnické právo k akciím a obnovuje se původní st...
...více o "Obnovení vlastnického práva k akciím po odstoupení od smlouvy o jejich převodu"
2011-09-02
I v občanském právu platí obecný princip (pro poměry obchodněprávní výslovně vyjádřený v ustanovení § 13 odst. 6 obch. zák.), podle něhož omezení jednatelského oprávnění statutárního orgánu právnické ...
...více o "Jednání jménem právnické osoby "
2011-08-01
Vyplývá-li ze stanov, že písemné právní úkony je za představenstvo jménem společnosti oprávněn činit pouze jeden člen představenstva (předseda představenstva), je nepřípustné, aby stanovami svěřené je...
...více o "Udělení plné moci členu statutárního orgánu akciové společnosti"
2011-07-01
Jednání, při němž si jiná osoba zvolí název s názvem právnické osoby zaměnitelným, je neoprávněným užitím názvu právnické osoby. Užití názvu „kraje“ pro podnikatelské účely je neoprávněným zásahem do ...
...více o "Ochrana názvu právnické osoby"