ZAKLÁDÁNÍ A PRODEJ READY-MADE SPOLEČNOSTÍ

Poradenská činnost při zakládání ready made firem (a.s. a spol. s r.o.)
> We speak English
> Wir sprechen deutsch
NOVINKY

Doména www.ready-made-spolecnosti.cz nyní neslouží pro prodej ready-made společností. Doména byla převedena na nového vlastníka, tvůrce původního webu, který pracuje také pro SETIME s.r.o.

Do vytvoření nového webu prosím zvažte nákup ready-made společnosti od SETIME.

Poradenství při zakládání spol. s r.o., asistence při zakládání a.s. a jiné služby

Doprovodné služby

Odborně poskytneme, provedeme, popř. zajistíme:

  • asistenci se založením společnosti – jakékoli české obchodní společnosti nebo družstva
  • jakoukoli změnu v zápise v obchodním nebo živnostenském rejstříku, jakož i veškeré tomu předcházející úkony
  • sídlo společnosti na Praze 5
  • živnostenské listy
  • koncese
  • jiná podnikatelská oprávnění
  • splnění administrativních povinností při zpracovávání osobních údajů
  • splnění administrativních povinností při nakládání s odpady
  • splnění administrativních povinností vůči autorský ochranným svazům
  • registraci k jednotlivým daním
  • výpis z obchodního a živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, katastru nemovitostí a dalších veřejných operátů
  • listiny ze sbírky listin obchodního rejstříku, katastru nemovitostí a dalších veřejných sbírek listin a archivů
  • ohlášení změn příslušnému živnostenskému úřadu
  • další úkony vůči živnostenskému úřadu a jiným orgánům veřejné správy
  • převzetí a.s. nebo s.r.o., její zrušení, likvidaci a výmaz z obchodního rejstříku
  • převzetí a.s. nebo s.r.o. v úpadku a podání insolvenčního návrhu
  • apostilaci českých veřejných listin
  • služby administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • a po dohodě i jiné související nebo navazující záležitosti

Naše společnost zprostředkuje

  • překladatelské a tlumočnické služby včetně služeb soudních překladatelů a tlumočníků
  • notářské služby (zejména sepisování notářských zápisů, ověřování podpisů a ověřování shody originálu listin s kopií)
  • účetní poradenství a služby (zejména vedení účetnictví, vedení daňové evidence, plnění administrativních povinností vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně / zdravotním pojišťovnám, přihlášení společnosti k povinnému zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání atd.)
  • auditorské služby
  • nájem nebytových prostor za účelem umístění sídla nebo provozovny
  • zajištění víza pro pobyt v České republice
  • zajištění pracovního povolení v České republice
  • soudního znalce pro požadovaný obor / odvětví a specializaci
  • realitní služby
  • reklamní a marketingové služby, zejména tvorbu www prezentací
  • a po dohodě i jiné služby

2011-10-03
Odstoupením od smlouvy o převodu akcií nedochází k převodu vlastnického práva k akciím, ale k zániku právního titulu, na jehož základě nabyl akcionář vlastnické právo k akciím a obnovuje se původní st...
...více o "Obnovení vlastnického práva k akciím po odstoupení od smlouvy o jejich převodu"
2011-09-02
I v občanském právu platí obecný princip (pro poměry obchodněprávní výslovně vyjádřený v ustanovení § 13 odst. 6 obch. zák.), podle něhož omezení jednatelského oprávnění statutárního orgánu právnické ...
...více o "Jednání jménem právnické osoby "
2011-08-01
Vyplývá-li ze stanov, že písemné právní úkony je za představenstvo jménem společnosti oprávněn činit pouze jeden člen představenstva (předseda představenstva), je nepřípustné, aby stanovami svěřené je...
...více o "Udělení plné moci členu statutárního orgánu akciové společnosti"
2011-07-01
Jednání, při němž si jiná osoba zvolí název s názvem právnické osoby zaměnitelným, je neoprávněným užitím názvu právnické osoby. Užití názvu „kraje“ pro podnikatelské účely je neoprávněným zásahem do ...
...více o "Ochrana názvu právnické osoby"